motywacjaAby osiągnąć cel, często potrzebna jest motywacja. W psychologii motywacja odnosi się do czynników, które powodują, że jednostka zmienia swoje zachowanie w celu osiągnięcia sukcesu. Może być pozytywna lub negatywna i może być wewnętrzna lub zewnętrzna.

 

Definicja motywacji i jej rodzaje

Motywację można zdefiniować jako proces, który wpływa na podjęcie działania przez jednostkę. Może mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny.

Motywacja wewnętrzna

Jest to dążenie do podjęcia określonego zadania, nawet jeśli samo zadanie nie zapewnia bezpośredniej nagrody. Kierują nim wewnętrzne potrzeby, takie jak na przykład ciekawość lub autonomia.

Motywacja zewnętrzna

Odnosi się do zachęt, które koncentrują się na nagrodach zewnętrznych, takich jak pieniądze, status i reputacja. Na przykład ludzie mogą pracować ciężej za więcej pieniędzy niż za prestiż.

Motywacja w miejscu w firmie

Motywacja to ważny aspekt naszego życia, który można zdefiniować jako potrzebę pójścia naprzód, zrobienia czegoś, osiągnięcia czegoś lub zmiany. Dotyka każdego człowieka na świecie i nie ogranicza się tylko do pracy czy szkoły. Dlaczego nie spróbować zmotywować się bez zewnętrznego wpływu? Praca może być ciekawa i wymagająca, ale czasami może też wydawać się nudna i monotonna. Aby utrzymać tempo, niektórzy ludzie czują się zmotywowani niewielką zachętą ze strony pracodawcy. Ale co motywuje ludzi bardziej niż cokolwiek innego?

Rozwijanie „motywującej” kultury

Wraz z rozwojem organizacji coraz trudniej jest utrzymać jej kulturę. Są jednak pewne rzeczy, które możesz zrobić, aby Twoja kultura pozostała zmotywowana i wydajna w całej organizacji. Motywowanie członków zespołu poprzez pokazywanie im, że ich praca jest ważna, może być jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie motywacji członków zespołu. Nie chodzi tylko o to, by pracownicy czuli się niezbędni, ale także o ogólne utrzymanie morale.

Jednym ze sposobów motywowania pracowników jest umożliwienie im autonomii i odpowiedzialności w ich pracy. Im więcej swobody mają Twoi pracownicy, tym więcej zainwestują w swoją pracę i to, co robią.

Motywowanie zachowań pracowników poprzez zachęty

Zachęty mogą być wykorzystywane do motywowania wszelkiego rodzaju zachowań. Mogą również pomóc w upewnieniu się, że pracownicy wykonują swoje zadania zgodnie z oczekiwaniami i produkują pożądaną wydajność. Aby stworzyć lepsze miejsce pracy, musimy wiedzieć, co motywuje zachowania pracowników i jak powinny być skonstruowane zachęty. Tutaj pojawiają się zachęty; pomagają upewnić się, że jednostki są motywowane jasnymi celami i osiągalnymi celami. Programy motywacyjne powinny być tworzone na podstawie wyników poszczególnych osób lub ich wkładu w osiąganie celów zespołu lub firmy. Programy motywacyjne dla pracowników to najlepszy sposób, aby pracownicy Twojej firmy osiągnęli najwyższą wydajność. Mogą motywować Twoich pracowników, zwiększać przychody i zmniejszać absencję.

Każdego dnia pracownicy firmy wręczają niewielką nagrodę jednemu lub kilku swoim współpracownikom. Niektóre firmy mają system, w którym wszyscy pracownicy przyczyniają się do tych nagród, podczas gdy inne firmy mają indywidualne wynagrodzenie za nagrody.

Tworzenie skutecznego systemu nagród

Skuteczny system nagród zawiera wszystkie kluczowe elementy skutecznej strategii marketingowej. Musi być wyjątkowy, kreatywny i na czasie, aby naprawdę działał. System nagród powinien być również łatwy do zrozumienia i używania przez klientów. Chociaż klienci nie muszą wybierać oferty, gdy nadszedł czas, aby wymienić swoje nagrody, powinni wiedzieć, na co wymieniają swoje punkty lub nagrody.

Powszechnym podejściem do motywowania pracowników jest nagradzanie ich. Niestety ta metoda ma pewne wady. Lepszym podejściem jest stworzenie skutecznego systemu nagród, który koncentruje się na pożądanym zachowaniu i rozpoznaje sukces jednostki.